Tüm Matbaa İşleriniz İçin Doğru Tercih

Kitap


Kitap Basımı Aşamaları

1. Kitabın ebat kararı
2. Kitabın sayfa sayısının belirlenmesi
3. Dizgi, Mizanpaj, Redaktör ve Editörlük aşaması.
4. Redaktör ikinci kez kitabınızı kontrol eder yazın hatalarınız varsa kalemle belirtir ve dizgi yapan kişi bu belirlenen hataları tekrar düzeltir.
5. Kitabınızı okuyan tasarımcımız kapak tasarımını sizinle birlikte yapar.
6. Eklemek istediğiniz resim fotoğraf, illüstrasyon eklenmesi ve renklendirmesi yapılır.
7. Dizgi, Mizanpaj, Redaktör ve Editörlük ve kapak çalışması biten kitabınızın baskı formatına çevrilir.
8. Kitabınızın ozalit provası alınır ve dizgi aşası gözden geçirilir.
9. Gerekli görüldüğü takdirde bilgisayar ortamında son düzenlemeler yapılır.
10.Kitabınızın Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansının verdiği ISBN numarası alınır.
(ISBN dünyanın neresinde yayımlanırsa yayımlansın, bibliyografik künyesi belirli tek bir materyali temsil eden 5 küme altında 13 rakamdan oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.)
11. Kitabınızın Baskı kalıbı alınır.
12. Kitabınız matbaadaki sırasına girer.
13. Kitabınızın iç baskısı yapılır.
14. Kitabınızın sırt bölgesi konikleme adı verilen işlemden geçer
15. kırım makinesin de kitabınızın iç formalara ayrılarak katlanır.
16. kırımı yapılan formalara ayrılmış sayfalar birbiri ardına sıralanır bu işleme harman çekme adı verilir.
17. Kapak baskısı farklı bir makinede yapılır.
18. Baskısı biten kapak kesim ve kırım işleminden geçer.
19. Kesim ve kırım işleminden geçen kapağımız kitabımıza monte edilir.
20. Kapağı takılan kitabınız son tıraş işleminden geçer, paketlenir ve nakil araçlarına yüklenerek size doğru yola çıkar.